X

Formulir Pengaduan

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

 

 

Nomor                                    : ……………………………………………..

Nama                                      : ………………………………………………………………….

Alamat                                    : ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

No. Telepon                            : ………………………………………………………..................

Pekerjaan                                : ………………………………………………………..................

Hal Yang Diadukan                : ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

 

 

                                                                                                 Tahuna, ..…………… 20 …….

                                                                                                 Pengadu,

 

 

 

 

                                                                                                 ( ……………………….. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Jalan Baru Tona No. 11 ( 0432-21309 Fax. 0432-23239

Website : www. pa-tahuna.go.id

Email : pa.tahuna@yahoo.co.id

 

TANDA BUKTI PENGADUAN

 

 

Nomor                                    : ……………………………………………..

Telah diterima pengaduan dari  :          …………………………………………………………………..

Nama                                      : …………………………………………………………………..

Alamat                                    : ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

Rincian Pengaduan                 : ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

                                                  ………………………………………………………..................

 

 

                                                                                                 Tahuna, ..…………… 20 …….

                                                                                                 Petugas,

 

 

 

 

                                                                                                 ( ……………………….. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Jalan Baru Tona No. 11 ( 0432-21309 Fax. 0432-23239

Website : www. pa-tahuna.go.id

Email : pa.tahuna@yahoo.co.id

Share